Mens den øverste del af fyret var af træ.
Foto fra Mia Gerdrups gemmer